Parohia Gurbăneşti

Biserica Gurbăneşti  

Această biserică parohială este aşezată în centrul satului Gurbăneşti, la mică distanţă de Şcoala cu clasele I-VIII Gurbăneşti, pe malul drept al râului Mostiştea, arătându-şi semeţia din drumul Judeţen 303 care trece prin localitatea Coţofanca.

Parohia Gurbăneşti funcţionează în satul Gurbăneşti din secolul al- XVII- lea, la început existând un număr redus de familii ale căror gospodării, grupate în jurul conacului boierului Gurban Banu. Ulterior satul s-a dezvoltat formându-se treptat o comunitate întărită, structurată din localnicii autohtoni şi alţi enoriaşi veniţi din localităţile Radovanu, Gurbăneştii-Noi, Codreni, Preasna- Veche.

La început serviciile religioase au fost oficiate într-o bisericuţă din lemn construită în vatra satului vechi iar în anul 1920 au început lucrările noului locaş, care au durat până în anul 1940, când a fost târnosită noua Biserică construită în apropierea celei vechi. Din cauza unor lucrări de amenajare a cursului râului Mostiştea Biserica a fost dărâmată în anul 1984. Au existat acţiuni de stopare a demolării Bisericii, dar acestea au rămas fără ecou. În această situaţie, rămaşi fără Biserică, enoriaşii au fost nevoiţi să-şi desfăşoare actul liturgic în spaţii dezafectate, la început în Căminul Cultural, apoi în localul Grădiniţei de copiii.

Structura comunităţii a suferit unele modificări. O parte din locuitorii satelor Codreni, Preasna, şi Coţofanca datorită dezafectării au întregit populaţia satului Gurbăneşti, iar împreună cu regretatul Dinu Daniliuc au pornit la construcţia noii Biserici, în anul 1987. Construcţia a durat până în anul 1996, când cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Nifon al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la duminica Floriilor s-a săvârşit pentru prima dată Sfânta Liturghie în ea.

Descriere: Sfântul Lăcaş este construit în plan triconic, navă centrală şi trei abside,(Sfântul Altar şi două laterale), cu lungimea de 14 m şi lăţimea de 5 m, înălţimea de 7 m, stilul fiind o combinaţie între cel bizantin şi cel brâncovenesc. Dispune de o temelie zidurile fiind de cărămidă şi fiind acoperită cu tablă de aluminiu. Posedă o turlă centrală ridicată pe pandantive acoperită de o cupolă ce are înălţimea de 12 m. Are cafas şi două pridvoare unul închis şi altul deschis. Primul pridvor este dreptunghiular deschis susţinut pe patru stâlpi, iar cel de al doilea este închis având plafonul drept. Pronaosul este dreptunghiular, acoperit de un plafon circular. Naosul este pătrat cu două abside semicirculare la interior şi poligonat la exterior acoperit de două calote sferice pe laterale iar în interior turla fiind susţinută pe pandantivi. Altarul este semicircular la interior şi poligonat la exterior acoperit de o calotă sferică fiind despărţit de naos printr-o catapeteasmă din cărămidă.

Pe exteriorul bisericii sunt aplicate ornamente din cărămidă aparentă iar pe temelie piatră de munte. Pictura a fost realizată în tehnica frescă în stil bizantin de pictorii Tufănoiu Vergică şi Socs Tiberiu între anii 2002-2009. Catapetesma este construită din cărămidă, având aplicate ornamente din ipsos iar în interiorul lor se găsesc icoane din lemn pictate de pictorul Pârvu din Olteniţa.Aceste lucrări au fost susţinute financiar în principal de domnii Daniliuc Dinu, Dragoş Mânzat, Marcu Nicu, precum şi de enoriaşi ai Parohiei. Nu posedă obiecte cu valoare patrimonială cu excepţia iconei Axioniţa din 1861, pictată de un pictor necunoscut, şi stranei din 1911 ce are o sculptură deosebită.

Biserica Gurbăneşti
Hram: Adormirea Maicii Domnului
Protopopiatul Lehliu
Adesă: Str. Bisericii, nr.1,
Sat Gurbăneşti,
Comuna Gurbăneşti, Judeţul Călăraşi,
www.parohia_gurbanesti@yahooo.com
Pr. Paroh Iulian DOBRE

Biserica Preasna Nouă

Această biserică filială a Parohiei Gurbăneşti, este aşezată în centrul vechi al satului Preasna, acum dezafectat, în imediata apropiere a râului Mostiştea între satele Săruleşti şi Gurbăneşti Este construită la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, pe locul unei bisericuţe din lemn ce data de la sfârşitul secolului al XVII-lea din vremea lui Şerban Cantacuzino.

Cheltuielile legate de construcţia sfântului lăcaş au fost acoperite de familia boierului Băleanu, primul preot pe care îl găsim în pomelnicul bisericii a fost Nicolae Băleanu. A fost sfinţită în 1865 de către mitropolitul Nifon Sevastios.

În anul 1939 sau încheiat lucrările de reparaţii capitale ale acoperişului, deorece în jurul anului 1926 a avut loc un incendiu ce a ars cele două turle din lemn, una ce se găsea deasupra naosului, iar în cea de deasupra pronaosului se afla clopotul bisericii. În anul 1964 datorită unei vijelii puternice turla de deasupra naosului, a fost dărâmată, acoperişul a fost reparat şi s-a construit o turlă mică deasupra pronaosului. Între anii 1999-2001 s-au executat lucrări de reparaţii capitale datorită stării avansate de degradare în care se afla în urma cutremurului din 1977.

Sfântul lăcaş de cult este construit în plan dreptunghiular navă centrală cu o absidă a altarului având o lungime de 18 m, lăţimea de 7 m şi înălţimea de 6 m, stilul fiind o combinaţie între stilul bizantin şi cel brâncovenesc. Dispune de temelie de piatră, zidurile sunt de cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată. Are o turlă aparentă deasupra pronaosului În interior găsim pridvorul închis, pronaosul este dreptunghiular acoperit de un plafon elicoidal cu două grinzi ce despart pronaosul de pridvor şi pronaosul de naos. Naosul este dreptunghiular plafonul fiind circular, sprijinit pe pandantivi. Altarul este semicircular atât la interior cât şi la exterior, fiind despărţită de naos printr-o catapeteasmă de lemn, realizată în stil gotic.
Pe exteriorul bisericii sunt aplicate ornamente din cărămidă aparentă la ferestre, iar pe temelie piatră de munte.

Pictura bisericii lipseşte în interior datorită reparaţiilor capitale pe care le-a suferit. Catapeteasma este din lemn cu pictură originală din 1856.
Nu posedă obiecte cu valoare patrimonială.

Biserica Preasna Nouă
Hramuri: Adormirea Maicii Domnului,
Sfântul Ioan Botezătorul
Adresa: Str. Principală,
Sat Preasna,
Comuna Gurbăneşti, Judeţul Călăraşi
Preot Paroh Iulian DOBRE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.